BANNER3-WEB-CARTELES.jpg

GUÍAS DE RECOMENDACIÓNS E CARTELERÍA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES

O ISSGA, como órgano técnico das políticas de prevención de riscos laborais da Xunta de Galicia, está sendo un referente de información para a información sobre as medidas a adoptar fronte ao COVID-19.

Nos seguintes enlaces podes acceder as recomendación publicadas para os distintos sectores, así como otras guías e recomendacións como tratamentos de desinfección ou medidas preventivas.


Podes descargar aquí as distintas guías:


o    Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no COMERCIO
o    Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas PERRUQUERÍAS
o    Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas OFICINAS
o    Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nos SUPERMERCADOS
o    Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas OBRAS DE REHABILITACIÓN, REFORMAS E REPARACIÓNS EN EDIFICACIÓNS
o    Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas GASOLINEIRAS
o    Prevención e saúde laboral ante o coronavirus nas TENDAS DE ALIMENTACIÓN
o    Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na INDUSTRIA EXTRACTIVA
o    Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no SECTOR DOS ÁRIDOS
o    Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na INDUSTRIA DA AUTOMOCIÓN
o    Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na INDUSTRIA NAVAL
o    Prevención e saúde laboral ante o coronavirus na INDUSTRIA DA LOUSA
o    Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no SECTOR FORESTAL
o    Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no SECTOR DA CONSTRUCIÓN
 
o    Prevención no SERVIZO DE EMPREGADAS DO FOGAR fronte ao coronavirus
o    Prevención na INDUSTRIA MANUFACTUREIRA fronte ao coronavirus
o    Prevención no SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO fronte ao coronavirus
o    Prevención nas ACTIVIDADES FORESTAIS fronte ao coronavirus
o    Prevención nas OBRAS DE CONSTRUCIÓN fronte ao coronavirus
o    Prevenión nas OFICINAS DE FARMACIA fronte ao coronavirus
o    Prevención nas TINTURARÍAS fronte ao coronavirus

 

 

 

o        Guía de recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus

o        Tratamentos de desinfección en locais comerciais e outras estancias en relación ao coronavirus

 

PREGUNTAS FRECUENTES ANTE O CORONAVIRUS NO COMERCIO
·         Comercio [Cartel] [Folleto] [Guía]

·         Tratamentos de desinfección en locais comerciais

·         Perruquerías [Cartel] [Folleto] [Guía]

·         Tendas de alimentación [Cartel] [Folleto]

·         Supermercados [Cartel] [Folleto]

·         Gasolineiras [Cartel] [Folleto]

·         Automoción [Cartel] [Folleto]

·         Industria forestal [Cartel] [Folleto]

·         Industria naval [Cartel] [Folleto]

·         Sector da lousa [Cartel] [Folleto]

·         Industria extractiva [Cartel] [Folleto]

·         Sector dos áridos [Cartel] [Folleto]

·         Sector da construción [Cartel] [Folleto]

·         Obras de rehabilitación, reformas e reparación en edificacións [Cartel]

·         Oficinas [Cartel] [Folleto]