Profesionais

Profesionais liberais

Aglutinamos, de forma voluntaria, a todos os profesionais liberais que desenvolven a súa actividade profesional en Redondela e o seu ámbito de influencia, indistintamente da súa obriga de estar colexiados ou non, co obxectivo de servir de lugar de encontro, colaboración e difusión do seu importante valor profesional.