A Xunta Directiva

Traballo en equipo

A Xunta Directiva

Un equipo constituído por ao menos sete membros conforma a Xunta Directiva da Entidade, debendo estar formada por un o unha presidente/a, un/a vicepresidente/a, un/a secretario/a, un/a tesoureiro/a e ao menos tres vogais.

Os cargos directivos non teñen carácter remunerado.

Actualmente conforman a Xunta Directiva da entidade:

PRESIDENTE

ENRIQUE LAGO GRANADA

VICEPRESIDENTE

VERÓNICA GONZÁLEZ SEIJAS

VICEPRESIDENTE 2º

MARGARIA CATRO PÉREZ

TESOREIRA

ROSA Mª AMODEDO GONZÁLEZ

SECRETARIA

ANA BELÉN FABRE RAMONET

VOGAL

JOSE CARLOS RODRÍGUEZ VILLAMARÍN

VOGAL

MARÍA CRUZ BASTOS GÓMEZ

VOGAL

CARMEN LÓPEZ VIDAL

VOGAL

DOSITEO PÉREZ REBOREDO

VOGAL

GUSTAVO RENAN BARREIRO MORRESSI

VOGAL

JOSÉ VEIGA PINTOS